Lang Leve Kunst

Lang Leve Kunst in Delfshaven

Actieve senioren hebben meer plezier in het leven en ervaren een betere gezondheid. Zowel! organiseert daarom diverse activiteiten met en voor ouderen. Onder de naam Lang Leve Kunst Delfshaven worden twee keer per jaar diverse (gratis) proefcursussen gegeven voor senioren. Dit kan van alles zijn: bijvoorbeeld zingen, dansen, etsen. Bevalt de proefcursus? Dan is er de mogelijkheid tot meedoen aan een cursus, koor of vereniging.

Bekijk de nieuwe workshops van Lang Leve Kunst.

Wilt u meedoen of meedenken over Lang Leve Kunst Delfshaven? Bel ons op telefoonnummer 010-2861405.

 

Lang Leve Kunst
Ruim drie miljoen Nederlanders zijn 65 jaar of ouder. Veel van hen zijn actief in kunst en cultuur. Het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst draagt hieraan bij met een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen, door samenwerking en interactie bij kunstprojecten te stimuleren tussen ouderen en jongeren en door verbinding te creëren tussen welzijn, zorg, kunst en cultuur. Lang Leve Kunst is een programma dat voortvloeit uit het onderzoek Kunstbeoefening met ambitie uitgevoerd door prof. dr. R. Hortulanus e.a. (2012). Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo waren initiatiefnemers van dit onderzoek. Binnen Lang Leve Kunst werken de volgende organisaties samen: Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds. De twee eerstgenoemde fondsen geven een aanzienlijke financiële bijdrage aan 10 kwartiermakers om de wereld van kunst & cultuur te verbinden met de wereld van zorg & welzijn. Meer informatie vindt u op langlevekunst.nl/de-kwartiermakers. De samenwerkingspartners hebben samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een convenant gesloten met de ministeries van VWS en OCW.

Lang Leve Kunst Delfshaven is een samenwerkingsverband van Laurens, Cultuurscouts, Zowel! met diverse partners uit Delfshaven.