Wie zijn wij?

Zowel! is een organisatie van Laurens en de SWKGroep. Wij maken ons sterk voor samenwerking tussen bewoners en partijen in de buurt. Bij de uitvoering van de visie van Zowel! speelt ook Buurtwerk een belangrijke rol. Allen organisaties die al jaren werken in Rotterdam.

Bij Zowel! Delfshaven werken we met wijkwerkers. Professionals die voor iedereen klaarstaan. De wijk kennen, weten wat er gebeurt en inspringen wanneer het nodig is. Onze medewerkers hebben ervaring en expertise vanuit maatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk. Bij Zowel! is iedereen aanspreekpunt voor alle werkgebieden.