Zowel! Delfshaven

Onze wijkwerkers ondersteunen bij het organiseren van activiteiten en projecten. Dat doen we alleen, maar met andere organisaties en bewoners. Zo organiseren we met elkaar verschillende taal- en computertrainingen, maaltijden, spreekuren, administratiebijeenkomsten en opvoedcursussen. Ook hebben we een Participatiepunt. De plek waar alle activiteiten bekend zijn, bewoners vragen kunnen stellen en altijd in mogelijkheden wordt gedacht.

Wijkteams
Vanaf 1 januari 2015 zitten er in alle sociale wijkteams van Delfshaven wijkwerkers van Zowel!. Wijkwerkers van Zowel! zijn met hun expertise een waardevolle toevoeging voor de dienstverlening van deze wijkteams.

Lees meer

Iedereen doet mee, wederkerigheid, actief in de wijk, vrijwillig voor elkaar
De meeste bewoners zorgen voor zichzelf en voor eigen welzijn of ze zorgen voor elkaar en investeren in de buurt. Er zijn ook bewoners die nog niet meedoen. Zowel! wil hen stimuleren om ook mee te doen. Jij helpt mij en ik help jou.

Inzet in de buurt als vrijwilliger

Zowel! vindt het belangrijk dat mensen worden betrokken bij het leven in de wijk. Dat mensen verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de wijk. Door elkaar te helpen, te luisteren naar anderen of door het inzetten van talent. De wijkwerkers sluiten aan bij wat bewoners beweegt. En zij ondersteunen en stimuleren hen tijdelijk bij het realiseren van hun plannen en initiatieven: de buurtvacaturebank of de talentenklussendienst. Vrijwilligers doen mee, ontplooien vaardigheden en talent wordt ingezet en benut.

Stijging op de participatieladder
Deelname op de arbeidsmarkt is niet altijd mogelijk. In Delfshaven ligt het aantal bewoners met betaalde baan lager als je het vergelijkt met andere wijken in Rotterdam. Zowel! werkt actief aan de groei van individuen. Iedereen doet mee, belangrijk daarbij is dat iedereen ook mee kan doen. Onze wijkwerkers motiveren bewoners en activeren en coachen waar nodig. Bewoners benutten zo hun talenten en kunnen deze inzetten voor vrijwilligerswerk en/of betaald werk. We werken daarbij nauw samen met meerdere samenwerkingspartners. Wij hebben specifieke aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, zoals lager opgeleide en/of geïsoleerde vrouwen en mannen, Midden- en Oost-Europeanen, bewoners waar de sociaal-economische positie achterblijft en bijvoorbeeld bewoners met een zwakke taalbeheersing. We meten de vooruitgang van maatschappelijke deelname van de bewoners.

Verbeteren taalbeheersing

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij is Nederlandse taalbeheersing heel belangrijk. Daarom worden bewoners gestimuleerd om actief deel te nemen aan een taaltraject. Zo wordt ‘meedoen in de wijk’ makkelijker en leuker. Zowel! zorgt voor een groter aanbod van scholing op het gebied van taal en begeleidt bewoners bij het vinden van de juiste weg naar het reguliere aanbod.