Maatschappelijke dienstverlening

Meer mantelzorg, minder sociaal isolement, waar vind ik hulp?
Ondersteuning en zorg van de buurt. Bewoners hebben elkaar nodig, tijdelijk en soms voor een langere tijd. Onze wijkwerkers hebben een breed netwerk, korte lijnen met stedelijke programma’s en kunnen altijd de juiste professional inschakelen indien dit nodig is. Zo werken we aan een maatschappij waarin iedereen elkaar helpt met een vergroting van de zelfredzaamheid.

Mantelzorg
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, mindervaliden en hulpbehoevenden door naasten zoals familieleden, vrienden, kennissen en buren. De belasting voor mantelzorgers wordt steeds hoger. Daarom moeten we alert zijn op de druk die bewoners kunnen ervaren. De wijkwerkers signaleren, registreren en vergroten het netwerk van de mantelzorger om met elkaar te kunnen zorgen voor de ander. Dit doen we met samenwerkingspartners zoals Laurens. Samen geven we trainingen, voorlichting en ondersteunen we waar nodig. Daarnaast helpen we met de uitbreiding van het zorgnetwerk. Ook zijn we alert op de mantelzorg die kinderen soms al geven aan hun ouders.

Verminderen van sociaal isolement
Zowel! organiseert meerdere laagdrempelige initiatieven om bewoners met elkaar in contact te laten komen: dagbesteding, verbinden door bewegen, het opzetten van kleine contactgroepen en vriendschapscursussen. Ook richten onze wijkwerkers zich op de jeugd. Met Sport & Activity wordt samen deelnemen aan leuke activiteiten en bewegen mogelijk gemaakt. Wij weten de weg naar het Jeugd Sport- en Cultuurfonds en kunnen eventueel een tegemoetkoming in de kosten regelen. Ook hebben we meerdere programma’s om pesten en uitsluiten van kinderen tegen te gaan.

Iedereen weet waar hij terecht kan
De wijkwerkers hebben kennis van de sociale kaart. Samen met bewoners zoeken zij naar mogelijkheden
die aansluiten bij de hulpvraag. Dit kan informeel in het sociale netwerk of door een professional.
Bereikbaar zijn voor iedereen is daarbij het uitgangspunt voor de wijkwerker.

Schuldhulpverlening
Bewoners met schulden zien vaak door de bomen het bos niet meer. Zowel! ondersteunt bewoners
verder. Ordenen van hun administratie, financiële voorlichting of andere activiteiten rond het omgaan
met geld. De wijkwerkers weten welke aanpak het meest doeltreffend is bij welke cliënt. We geven
bewoners budgetbegeleiding en focussen ons op gedragsverandering en het leren van vaardigheden.

Huiselijk geweld
Door samenwerking met verschillende wijkpartners kunnen we vroegtijdig hulp inschakelen en
de juiste begeleiding geven. Onze wijkwerkers signaleren en maken, indien nodig, een melding. Wij
verzorgen een meldpunt oudermishandeling en een snelle opvolging op signalen en hulpverlening.
We werken hierbij samen met politie, justitie, scholen en GGD. We gebruiken een methodische,
sluitende aanpak om geweld zichtbaar te maken en te doen stoppen.